معرفی همکاران مرکز

کادر درمانی :
پزشکان متخصص اعصاب و روان
پزشک عمومی
روانشناسان بالینی
کار درمانگر
روان پرستار

کادر اداری :
– مسئول فنی
– مدیر داخی
– حسابدار
– منشی

کادر خدماتی :
– نگهبان
– آشپز
– تکنیسین فنی
– خدمتگزار جهت انجام کلیه امور نظافتی و رسیدگی به بیمار