معرفی فضای مرکز تخصصی بستری

 

مرکز تخصصی بستری درمان سوء مصرف مواد دارای 15 تخت بستری عمومی و چهار اتاق VIP (با دو تخت)

 و اتاق مجزی از بقیه کلینیک جهت بستری بانوان محترم است

– کلیه امکانات رفاهی شامل تلویزیون – یخچال – حمام و سرویس بهداشتی مجزا می باشد.

حضور همراه در اتاق معرفی ویژه امکان پذیر است.